Skolēnu nodarbinātība vasarā Baltinavā

Skolēnu nodarbinātība vasarā Baltinavā

Baltinavas novadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi norisināsies no 3.- 31. augustam. Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti rindas kārtībā reģistrētiem 8 Baltinavas novadā deklarētiem skolēniem, kuri mācās pašvaldības vispārējās izglītības iestādē un kuri uz nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 16 gadus.
Lai piedalītos nodarbinātības pasākumā:
1. Jāpiesakās, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā — Elektroniskie pakalpojumi. Pieteikties varēs no 2020. gada 10. jūnija;
2. Baltinavas novadā — iesniegt pieteikumu anketu – iesniegumu (anketa pieejama Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv ) par vēlmi piedalīties skolēnu vasaras praksē un ārsta izziņu par veselības stāvokli līdz 2020. gada 19.jūnijam VPVKAC speciālistei (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 1.st.). Pēc termiņa beigām dokumenti netiek pieņemti.
Pašvaldības izveidotā darba grupa izvērtē tos skolēnu iesniegtos pieteikumus – anketas, kas iesniegtas termiņā un kam pievienoti visi noteiktie dokumenti līdz 2020. gada 10. jūlijam. Atlases princips– rindas kārtība pēc pieteikšanās NVA.
Nodarbinātības pasākuma periods tiek sadalīts posmos (divas nedēļas pa 4 skolēni):
— pirmais posms – no 2020.gada 3. augusta līdz 2020. gada 14. augustam (ieskaitot),
— otrais posms – no 2020. gada 17. augusta līdz 2019. gada 31. augustam (ieskaitot).
Baltinavas novada pašvaldības sadarbības partneris, organizējot skolēnunodarbinātību vasaras brīvlaikā, būs Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA). Finansējums 50% no pašvaldības budžeta un 50% no NVA.


Kontaktinformācija jautājumiem:
NVA Balvu filiāles nodarbinātības organizatorei Lilitai Mežalei — mob. 28399763.
Baltinavas novada pašvaldībā – darbu vadītājai Inārai Daukstei – mob. 29448748.
Visa informācija, noteikumi, pieteikums — anketa pieejami Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv .


Baltinavas novada dome