Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde.

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde.

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 19. maijā plkst. 13:30


DARBA KĀRTĪBA
1. Par V.Ļ. iesniegumu ar lūgumu pārtraukt zemes nomas līgumu.
2. Par I.S. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
3. Par A.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut iegādāties 2 zemes gabalus.
4. Par Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektora iesniegumu.
5. Par izmaiņām maksas cenrādī.
6. Informatīvi jautājumi.