Iedzīvotāju ievērībai! Par pārtikas paku nodrošinājumu skolēniem.

Iedzīvotāju ievērībai! Par pārtikas paku nodrošinājumu skolēniem.

23. aprīļa domes sēdē deputāti lēma par pārtikas paku nodrošināšanu Baltinavas vidusskolas izglītojamajiem ārkārtējā situācijā. Tika nolemts nodrošināt ar pārtikas paku Baltinavas vidusskolas Pirmsskolas izglītības iestādes piecgadīgos un sešgadīgos audzēkņus un Baltinavas vidusskolas 1.-12. klases izglītojamos, ja ir saņemts pieteikums, bet pārtikas paku nesaņem no pašvaldības, kurā audzēknis/izglītojamais ir deklarējies.
Sēdē veikti grozījumi Baltinavas novada domes 2020. gada 6. aprīļa ārkārtas domes sēdes (protokols Nr.5 &2, &3, &4) lēmumos «Par ēdināšanas nodrošināšanu 1.-4., 5.-9.un 10.-12.klašu skolēniem ārkārtas situācijas laikā trūcīgām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm». Ir apstiprināts pārtikas pakas komplekts skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 2020. gada maija mēnesī.