Par pabalstu krīzes situācijā

Par pabalstu krīzes situācijā

Pabalsts krīzes situācijā uz ārkārtējās situācijas laiku valstī, sakarā ar koronavīrusa COVID-19 slimības izplatību, ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no viņas neatkarīgu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ (sakarā ar Covid-19 slimību) un tā nevar apmierināt savas pamatvajadzības vai tai nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība ir noteikts līdz 80,00 euro (personai). Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem papildus tiks izmaksāts pabalsts krīzes situācijā 50 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.
Lai saņemtu pabalstu personai jāatbilst kādam no šādiem kritērijiem :
1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.); galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu vai ienākumus no īpašuma ārvalstīs, u.c.);
2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.


Lai saņemtu pabalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, krīzes situāciju pamatojoši dokumenti( piemēram konta pārskats, ka ģimene (persona) palikusi bez iztikas līdzekļiem sakarā ar vīrusa Covid- 19 izplatību, aviobiļete, kas apliecina, ka ģimene(persona) atgriezusies no ārvalstīm u.c.)


Iesniegumu Sociālajam dienestam var iesniegt atstājot to novada domes priekštelpā novietotā kastītē „Iesniegumi Sociālajam dienestam”.Jautājumu gadījumā var sazināties ar Sociālā dienesta vadītāju Evitu Punduri (mob.tālr. 22470282), vai sociālo darbinieci Vitu Ločmeli (mob.tālr. 26393109), e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv.