Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.4

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.4

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.4
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 14. aprīlī plkst. 14:30


DARBA KĀRTĪBA

1. Par SIA „Rēzeknes meliorātors” iesniegumu.
2. Par kadastra datu aktualizāciju.
3. Par iesniegumu sakarā ar ēku inventarizāciju.
4. Par N.G. vēstulēm.
5. Informatīvi jautājumi.