Īslaicīgas izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumos

Īslaicīgas izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumos

SIA «Balvu autotransports» informē par īslaicīgām izmaiņām sabiedriskā transporta pakalpojumos.
Īpašu uzmanību pievērst ar dzeltenu krāsu iezīmētos maršrutos.