Sociālais dienests informē

Sociālais dienests informē

Par darbu ārkārtējās situācijas laikā Baltinavas novada Sociālajā dienestā no 2020. gada 17. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim:


1. Darbs ar klientiem tiks veikts attālināti, nodrošinot konsultācijas pa tālruni
(Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure mob.tālr. 22470282, sociālā darbiniece Vita Ločmele mob.tālr. 26393109. E-pasts: soc.dienests@baltinava.lv)
2. Personai (ģimenei), kurai beidzas izziņas par atbilstību noteiktam statusam (trūcīgam vai maznodrošinātam) derīguma termiņš ārkārtējās situācijas periodā (piemēram 31.03.2020), šo izziņu derīguma termiņš tiek pagarināts bez personas iesnieguma uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (pagaidām līdz 31.05.2020). Papīra formā jaunas izziņas netiks izsniegtas. Vecās izziņas ir derīgas līdz 31.05.2020.
3. Persona, kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību kādam no statusiem vēršas attālināti (e-pastā vai ievieto iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē “Iesniegumi Sociālajam dienestam”, kas atrodas priekštelpā novada domē), kur saņemot iesniegumu sociālā darba speciālists valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, un pieņem lēmumu par šī statusa noteikšanu vai atteikumu to noteikt.
Pirms jebkura iesnieguma iesniegšanas, lūdzam vispirms sazināties ar sociālā dienesta darbiniekiem telefoniski pa iepriekšminētajiem tālruņa numuriem.
4. Asistenta pakalpojuma atskaites par marta mēnesi asistentam jāievieto novada domes priekštelpā, speciāli paredzētā kastītē “Iesniegumi Sociālajam dienestam”. Lai saņemtu atskaitēm paredzētas noteiktas formas veidlapas aprīļa mēnesim, kā arī precizētu informāciju par marta mēneša asistenta atskaišu nodošanu, sociālais darbinieks sazināsies ar katru asistentu individuāli.
5. Gadījumos, ja persona atgriezusies no ārzemēm- atrodas “pašizolācijā” un ja personai nav neviena līdzcilvēka (drauga, radinieka, paziņas), kas varētu palīdzēt ar pārtikas piegādi, lūdzam sazināties ar Baltinavas novada domes priekšsēdētāju Sarmīti Tabori ( mob.tālr. 28399183 ) vai Sociālā dienesta vadītāju Evitu Punduri (mob.tālr. 22470282).