Baltinavas novada Sociālais dienests informē

Baltinavas novada Sociālais dienests informē

No 2020. gada 17. marta plkst. 13:00 sakarā ar koronavīrusa COVID 19 izplatības ierobežošanu, Baltinavas novada Sociālais dienests ierobežo klientu pieņemšanu klātienē. Lai iesniegtu iesniegumus pabalstiem, vai risinātu citus jautājumus, lūdzam sazināties telefoniski ar Sociālā dienesta vadītāju Evitu Punduri (mob.tālr. 22470282) vai sociālo darbinieci Vitu Ločmeli ( mob.tālr. 26393109), vai arī rakstot vēstuli uz e-pastu- soc.dienests@baltinava.lv.
Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes(personas) statusa pagarināšanu klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ir noteikts līdz 31.03.2020. informācija sekos. Par asistenta atskaišu nodošanu marta mēnesī sociālā darba speciālists ar katru asistentu sazināsies telefoniski.