SVARĪGI! Par kustību ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem

SVARĪGI! Par kustību ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem

Lai novērstu pašvaldības autoceļu seguma bojājumus, izvērtējot pašreizējos laika apstākļus un autoceļu stāvokli, sākot ar 2020.gada 14.februāri, ir noteikti autotransporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem attiecībā uz tiem transportlīdzekļiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 10 tonnas:


A-2 Čudariene — Obeļova;
B-4 obeļova — Risova.


Ierobežojumi stājas spēkā ar 2020.gada 14.februāri un ilgs līdz jauna rīkojuma izdošanai par ierobežojumu atcelšanu.