26.februārī Balvos seminārs "Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācija"

26.februārī Balvos seminārs

SIA LLKC Balvu konsultāciju biroja telpās — Brīvības ielā 46a, Balvos — 2.stāva zālē notiks seminārs par bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikāciju.


Programmā:
10:00 – 12:00
Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti, kontroles un uzraudzības kārtība /Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Vija Rāka/
12:00 – 12:30
Ražošanas procesa dokumentēšana (sagatavojamie un kontroles institūcijā iesniedzamie dokumenti) /Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Vija Rāka/
12:30 – 13:00
Risku izvērtēšana un piesardzības pasākuma plāna izstrādāšana /Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Vija Rāka/
13:00 – 14:00
Bioloģisko produktu marķējums. Pārtikas kvalitātes shēmas /Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Daiga Tukiša/


Kontaktinformācija: 29421585
Datums:
26. Februāris, 2020