Amatierteātris "Palādas" nosvinējis 20 gadu jubileju!

Amatierteātris

2020.gada 18. janvārī Baltinavas novada amatierteātris “Palādas”svinēja savu 20 gadu pastāvēšanas jubileju. Uz pasākumu tika aicināti novada pašdarbības kolektīvi, Nautrēnu pagasta Dekteru amatierteātris, Briežuciema deju kolektīvs “Pāris”, Gaigalavas pagasta “Bykovīši”, arī Solveta Logina ar meitām, jo viņas ne reizi vien ir palīdzējušas padarīt krāšņākas palādiešu izrādes.


Darba grupa ( Vija Jermacāne, Jugita Boldāne, Skaidrīte Keiša un Violenta Kubuliņa) veidoja scenāriju, kurā galvenais tēls bija Aizkulises- gan tiešā ,gan pārnestā nozīmē. Izrādes laikā notiekošais aiz kulisēm skatītājiem nav redzams, bet cik spraigi notikumi tur risinās! Arī katram cilvēkam ir savas aizkulises, kuras neviens neredz, tie ir mūsu sapņi, domas, uzskati, tikumi un netikumi, kas dzīvo un aiziet kopā ar mums.
Šoreiz palādieši nesauca ciemos tālus draugus, bet gribēja būt kopā ar tuvākajiem, ar tiem, kuri kopā svīduši zem prožektoru lampām: Briežuciema kolektīvā “Pāris” dejo Vladimirs Olipovs, Zane Ozoliņa, Vija, Jāzeps un Edgars Jermacāni, Jānis Začests. Ar Dekteru kolektīvu kopā spēlēta izrāde “Apsolītā zeme”, bet ar gaigalaviešiem ir sena draudzība.


Koncerts izvērtās garš- 2,5 stundas, bet lielos svētkos jau var nedaudz vairāk kā ierasts. Tā laikā izstaigājām atmiņu ceļus, atceroties, cik laimīgi bijām, kad mūs sāka aicināt ar izrādēm arī uz citiem kultūras namiem, kā priecājāmies par uzvaru skatē, kādus kuriozus piedzīvojām šo 20 gadu laikā. Mūsu sapņi, prieki un bēdas, veiksmes un neveiksmes iznāca no Aizkulisēm un dzīvoja uz skatuves.Ļoti ceram, ka skatītāji negarlaikojās. Katrs kolektīvs, kurš uzstājās, rādīja arī savas aktieriskās spējas, kas lieku reizi apliecina sen zināmo patiesību, ka teātris ir dzīve, un dzīve- teātris, kurā katrs no mums spēlē ļoti daudzas lomas.
Paldies visiem maniem mīļajiem palādiešiem par ieguldīto darbu, paldies Rolandam Keišam par pasākuma vadīšanu, paldies novadam par finansiālo atbalstu, Intai, Sarmai un Gatim — par saimnieciskās puses kārtošanu, Vilhelmam Laganovskim- par pasākuma iemūžināšanu fotogrāfijās un video, visiem koncerta kolektīviem un sveicējiem- par prieku un sirdssiltumu, ko devāt.


«Palādu» vadītāja Anita Ločmele


Fotogalerija