Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 21.janvārī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 21.janvārī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Nr.2. notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2020.gada 21.janvārī plkst. 14:30.


Darba kārtība:
1. Par iestāžu/struktūrvienību plānoto budžetu izskatīšanu 2020.gadam
2. Par finansējuma pieškiršanas iespējām Baltinavas novada gantam “Mana biznesa ideja Baltinavai”
3. Par finansējuma piešķiršanas iespējām Baltinavas novada pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas braucienam
4. Par maksas noteikšanu pārtikas produktiem izglītojamo ēdināšanai Baltinavas vidusskolā
5. Par Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2020.gadā
6. Citi jautājumi