Žetonu vakars Baltinavas vidusskolā 8.februārī

Žetonu vakars Baltinavas vidusskolā 8.februārī

Žetonu vakars un absolventu salidojums Baltinavas vidusskolā notiks 2020.gada 8.februārī. Svinīgais pasākums kultūras namā plkst.18:00. Turpinājums un balle Baltinavas vidusskolā.