Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 16.janvārī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 16.janvārī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr.1 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, sēžu zāle ( 2.st.), 2020. gada
16.janvārī plkst. 9.00.
DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Baltinavas novada domes, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas un Baltinavas MMS darbinieku darba koplīgumu.
2. Par skolēnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu 2020. gadā.
3. Par Baltinavas novada kultūras pasākumu darba plānu 2020. gadam.
4. Par Baltinavas novada sporta pasākumu plānu 2020. gadam.
5. Par “Latgales Gada Balvu – 2019.”
6. Citi jautājumi.