Ar 2020.gada 13.februāri izbeidz praktizēt vienīgā ģimenes ārste novadā

Ar 2020.gada 13.februāri izbeidz praktizēt vienīgā ģimenes ārste novadā

Ar 2020.gada 13.februāri izbeidz praktizēt Māra Pilāne — vienīgā ģimenes ārste Baltinavas novadā. Pašlaik tiek meklēti risinājumi, lai novada iedzīvotāji nepaliktu bez praktizējoša ģimenes ārsta.


Dokuments: