Finanšu komitejas sēde 16.janvārī

Finanšu komitejas sēde 16.janvārī

Finanšu komitejas sēde Nr.1 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2020.gada 16.janvārī plkst. 14:00.
Darba kārtība

1. Par iestāžu/struktūrvienību plānoto budžetu izskatīšanu 2020.gadam
2. Par DRN finansējuma izlietošanas iespējām un mērķiem pie budžeta plānošanas 2020.gadam
3. Par finansējuma pieškiršanas iespējām Baltinavas novada gantam “Mana biznesa ideja Baltinavai”
4. Par finansējuma piešķiršanas iespējām Baltinavas novada pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas braucienam
5. Par finansējuma piešķiršanas iespējām skolēnu nodarbinātības pasākumiem 2020.gada vasarā
6. Par iestāžu/struktūrvienību sniegto pakalpojumu pašizmaksas izsaktīšanu 2020.gadam un tarifu noteikšanu
7. Par E.K. iesnieguma izskatīšanu
8. Citi jautājumi