Sākot ar 8.janvāri ieviesti autotransporta masas ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem

Sākot ar 8.janvāri ieviesti autotransporta masas ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem

Lai novērstu pašvaldības autoceļu seguma bojājumus, izvērtējot pašreizējos laika apstākļus un autoceļu stāvokli, sākot ar 2020.gada 8.janvāri, ir noteikti autotransporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem attiecībā uz tiem transportlīdzekļiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 10 tonnas:


A-1 Danski – Upmala – Dziervīne;
A – 11 Danski – Maksi;
A 22 Pazlauga – Motrīne;
A – 23 Neiviņi – Maksi;
B – 2 Demerova — Grikovka.


Ierobežojumi stājas spēkā ar 2020.gada 8.janvāri un ilgs līdz jauna rīkojuma izdošanai par ierobežojumu atcelšanu.