Bērnu dzejoļi apkopoti grāmatā

Bērnu dzejoļi apkopoti grāmatā

Jau iepriekš vēstījām, ka Baltinavas vidusskolas skolēni piedalījās konkursā, kur vajadzēja sacerēt dzejoļus par kādu no profesijām. Nu šie bērnu dzejoļi ir apkopoti grāmatiņā, kuru var aplūkot skolas bibliotēkā. Paldies karjeras konsultantēm Lidijai Ločmelei un Anitai Langovskai par iespēju piedalīties konkursā.Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs»
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.