Jaunie VPVKAC pakalpojumi

Jaunie VPVKAC pakalpojumi


Kopš šī gada janvāra sākuma Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) papildus esošajiem pakalpojumiem (sīkāk skatīt Šeit ) iedzīvotājiem nodrošina arī šādu iestāžu pakalpojumus:


1) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) (vairāk skatītŠeit) e-pakalpojumi:
• Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
• Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai
• Mani dati
• Atkārtota invaliditātes apliecības izsniegšana

<p "="">
2) Informācija par Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA)
(vairāk skatīt Šeit )pakalpojumiem:
• Profesionālās piemērotības noteikšana;
• Profesionālā rehabilitācija;
• Transportlīdzekļa pielāgošana;<p "="">
3) Informācija par Būvniecības valsts kontroles Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) (vairāk skatīt Šeit )pieejamiem pakalpojumiem:
• Informācija par BIS publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi”;
• Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu;
• Palīdzība BIS e-pakalpojuma “Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā.
Visi minētie e-pakalpojumi ir pieejami privātpersonām, autentificējoties ar e-parakstu vai izmantojot internetbanku autentifikāciju, lai iesniegtu iesniegumus vai saņemtu informāciju par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem, aizbildniecībā vai aizgādnībā esošajām personām.