Tiek izsludināta jaunatnes lietu darbinieka vakance

Tiek izsludināta jaunatnes lietu darbinieka vakance

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES PRETENDENTUS JAUNATNES DARBINIEKA VAKANCEI uz 0.2 darba slodzi profesijas kods (242257)
(uz nenoteiktu laiku).


Darba apraksts:
• Sniegt argumentētus priekšlikumus darba ar jaunatni uzlabošanai vietējā līmenī;
• Izstrādāt darba ar jaunatni aktivitāšu īstenošanas plānu;
• Nodrošināt jauniešu līdzdalību darba ar jaunatni aktivitāšu plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
• Radīt vidi un iespējas jauniešiem daudzveidīgai brīvā laika pavadīšanai;
• Atbalstīt jauniešu idejas un iniciatīvas brīvā laika aktivitāšu organizēšanai;
• Sagatavot prezentācijas materiālus un prezentēt tos, argumentējot savu viedokli, priekšlikumus un ieteikumus;
Pretendentiem izvirzītās prasības:
• Augstākā izglītība;
• Vēlama iepriekšēja pieredze darbā ar jaunatni;
• Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī;
• Augsta saskarsmes kultūra un sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību;
Amatam noteiktā mēnešalga 131,47 EUR
Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot sekojošus dokumentus: CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, motivētu pieteikuma vēstuli, kurā pamatota pretendenta atbilstība amatam, Baltinavas novada darbam ar jaunatni attīstības redzējums brīvā formā.


Pieteikumus ar norādi “Jaunatnes darbinieks” vēlams sūtīt uz e-pastu dome@baltinava.lv vai iesniegt Baltinavas novada pašvaldības lietvedībā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, darba laikā līdz 2020.gada 17.janvāra plkst. 16.30.