Ārkārtas domes sēde 6.janvārī

Ārkārtas domes sēde 6.janvārī

Ārkārtas Domes sēde Nr.1. notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2020.gada 6.janvārī, plkst. 10:30.


Darba kārtība:
1. Par 2019.gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kontu atlikumu un kases atlikuma apstiprināšanu
2. Par Baltinavas vidusskolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktoru amatalgas noteikšanu 2020.gada janvāra – augusta mēnešiem.
3. Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai.
4. Par Baltinavas novada domes Atzinības raksta piešķiršanu amatierteātrim «Palādas».