Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 19.decembrī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 19.decembrī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr.14 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novads, sēžu zāle (2.st.), 2019. gada 19.decembrī plkst. 10:00.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas novada kultūras pasākumu darba plānu 2020. gadam.
2. Par Baltinavas novada sporta pasākumu plānu 2020. gadam.
3. Par valsts budžeta mērķdotāciju 2020. gadam.
4. Citi jautājumi.