Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes Koledžas Robežsargu skolā

Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes Koledžas Robežsargu skolā

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem, uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem līdz 2020.gada 9.martam (ieskaitot) ir pilni 18.gadi, kuri nav vecāki par 30 gadiem (dzimšanas datums ne agrāks kā 09.03.1990.) un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli piemēroti dienestam Valsts robežsardzē. Mācības Valsts robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā — 1 gads).
Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana:
— no 2020. gada 2.janvāra līdz 24.janvārim.
Kandidāti dokumentus iesniedz Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv (izvēloties attiecīgo teritoriālo pārvaldi) :
1. VRS Viļakas pārvaldē, Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads, LV — 4583, tālrunis 64501918, rolands.timoskans@rs.gov.lv
2. VRS Ludzas pārvaldē, Liepājas iela 2b, Ludza, LV — 5701, tālrunis 65703910, 65703915, velta.zubkova@rs.gov.lv
3. VRS Daugavpils pārvaldē, A.Pumpura iela 105b, Daugavpils, LV — 5417, tālrunis 65403749, linda.bolina@rs.gov.lv
4. VRS Ventspils pārvaldē, Ostas iela 33, Ventspils, LV 3601, tālrunis 63604809,63604818, ilze.jansevska@rs.gov.lv
5. VRS Rīgas pārvaldē, Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV — 1012, tālrunis 67075791, rip.kanceleja@rs.gov.lv
6. VRS Aviācijas pārvaldē, Isnaudas pagasts „Jaunsmilgas”, Ludzas novads, LV — 5701, tālrunis 65703986, livija.barkane@rs.gov.lv