Vēlētāju iniciatīvas parakstu iespējas

Vēlētāju iniciatīvas parakstu iespējas

Satversmē noteikts, ka ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības:
1) iesniegt Valsts Prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu vai likuma projektu, kuru Prezidents nodod Saeimai;
2) ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.
Izmantot šīs tiesības vēlētāji var 12 mēnešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu komisija iniciatīvu reģistrējusi. Informāciju par vēlētāju iniciatīvām un parakstu vākšanas nosacījumiem pieejama Centrālā vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv/lv/iniciativas/veletaju-iniciativas
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.
Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām, Baltinavas novadā deklarētajām personām, iespējams:
1) Baltinavas novada bāriņtiesā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu- pasi vai personas apliecību), Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā: pirmdienās no 8.30 līdz 13.00, otrdienās no 13.30 līdz 17.00 un ceturtdienās no 8.30 līdz 13.00.
Maksa par paraksta apliecināšanu Baltinavas novada bāriņtiesā noteikta 1.40 EUR.
Kā arī informējam, ka vēlētājam, kurš parakstījies par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām bāriņtiesā, paraksta apliecinājuma veidlapa nekavējoties jāiesniedz iniciatīvas grupai.
Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad vēlētājs parakstās elektroniski, portālā Latvija.lv.
2) pie zvērināta notāra;
3) portālā www.Latvija.lv.
Plašāka informācija par parakstu vākšanu pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.