Finanšu komitejas sēde 21.novembrī

Finanšu komitejas sēde 21.novembrī

Finanšu komitejas sēde Nr.13. notiks 2019.gada 21.novembrī plkst.11:00 Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.).


Darba kārtība
1. Par iestāžu/struktūrvienību budžeta grozījumiem
2. Par LVM rīkotās izsoles Jegorovas kūdras purva izstrādes līgumpartnerim iespējamo atļauju pašvaldības autoceļa un tilta izmantošanas iespējām
3. Par Baltinavas novada pašvaldības administrācijas Vispārējās un juridiskās nodaļas amata vienību un amatalgu izskatīšanu
4. Par Baltinavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas amata vienību un amatalgu izskatīšanu
5. Par Baltinavas novada pašvaldības administrācijas Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu izskatīšanu
6. Par Baltinavas novada pašvaldības Kultūras nama amata vienību un amatalgu izskatīšanu
7. Par Baltinavas novada pašvaldības Baltinavas vidusskola amata vienību un amatalgu izskatīšanu
8. Par Baltinavas novada pašvaldības Sociālā dienesta amata vienību un amatalgu izskatīšanu
9. Par Baltinavas novada pašvaldības Bāriņtiesas amata vienību un amatalgu izskatīšanu
10. Par struktūrvienības – Saimnieciskā nodaļa izveides lietderīgumu un iespējām
11. Par dalību un finansējuma piešķiršanu LEADER sabiedriskā labuma projektos 2.1. un 2.6.rīcībās
12. Par Baltinavas novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam gala redakcijas izstrādes apturēšanu
13. Par Baltinavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam darbības termiņa pagarināšanu līdz ATR un Investīciju plāna aktualizēšanu laika periodam 2019.-2021.gads
14. Par biedrības “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” finansējuma piešķiršanas lietderīgumu un iespējām LAD projektam “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”
15. Par dalības lietderīgumu biedrībā Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”
16. Par finansējuma piešķiršanas iespējām biedrībai “Latgales reģionālā pensionāru apvienība”
17. Par finansējuma piešķiršanas iespējām un lietderīgumu Latgales kultūras centra izdevniecībai
18. Informatīvi jautājumi