Ir zināmi balvas "Baltinavas novada lepnums 2019" rezultāti

Ir zināmi  balvas

Piešķirta goda balva „Baltinavas novada lepnums 2019” un Baltinavas novada domes Atzinības raksti:
— “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Aijai Keišai “Par tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu”.
— “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Silvijai Gabranovai “Par atsaucību un individuālu attieksmi pret katru cilvēku”.
— “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Arnim Višņakovam “Par pašaizliedzīgu un nesavtīgu brīvprātīgo darbu novada labā”.
— “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Silvijai Buklovskai “Par brīvprātīgo darbu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai”.
— “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts brāļiem Laram un Nilam Miethke “Par nesavtīgu rīcību un brīvprātīgo darbu radošo ideju realizēšanā Baltinavas novadā”.
— “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Agritai Luīzei Kušnirei “Par sabiedriski aktīvu un radošu pētniecisko darbību Baltinavas novadā”.
— “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības rakstsIlonai un Andrim Keišiem “Par darba tikuma un cilvēcisko vērtību godā turēšanu”.
— “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Edmundam Bukšam “Par veiksmīgu bioloģiskās saimniecības izveidošanu un aktīvu darbību tūrisma attīstībā Baltinavas novadā”.
— “Baltinavas novada lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Venerandai Andžānei “Par mūža ieguldījumu Baltinavas novada atpazīstamības veicināšanā”.
— “Baltinavas novada Lepnums 2019” balva un Atzinības raksts Baltinavas etnogrāfiskajam ansamblim un tā vadītājai Antoņinai Krakopei “Par nemateriālās kultūras vērtību saglabāšanu un novada atpazīstamības veicināšanu ārpus novada robežām”.
Nolemts piešķirt Baltinavas novada domes Atzinības rakstu:
— Atzinības raksts Anastasijai Ločmelei “Par cilvēka mūža godu bagātināšanu ar muzikāliem priekšnesumiem un Baltinavas draudzes kora vadīšanu”.
— Atzinības rakstsMaijai Stepiņai “Par ilggadēju ieguldījumu Baltinavas novada pašvaldības darbā”.
— Atzinības raksts Maritai Kušnirei “Par ieguldījumu Baltinavas novada neformālās izglītības attīstībā, kā arī kristīgo tradīciju saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm”.
Laureātu apbalvošana notiks 17.novembrī plkst.18:00 Baltinavas kultūras namā. Tiekamies!