Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem

8. oktobrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāji un tehniskie darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem uz Varakļānu Mūzikas un mākslas skolu. Skolas pedagogi un audzēkņi ir aktīvi kultūras, mūzikas, mākslas un sabiedriskās dzīves veidotāji pilsētā un ārpus tās robežām. Skolā īsteno 9 profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī interešu izglītības programmas. Pateicoties skolas plašajām telpām, sadarbībā ar novada domi, skola īsteno dažādus ESF projektus pieaugušo neformālajā izglītībā.
Pilsētai pieder bagāts kultūrvēsturiskais mantojums — Varakļānu muižas pils viena no pirmajām klasicisma celtnēm Latvijā. Pilī darbojas Varakļānu novada muzejs, kurā iepazīstina ar grāfa Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē. Te darbojas Tūrisma informācijas centrs. 18.gs. izveidots romantiskā stila ainavu parks, kura pievilcība izpaužas Kaževas upītes līkločos, tiltiņos. Parka skaistumu izceļ upītes krastā novietots, teikām un dažādiem nostāstiem apvītais “Mīlestības akmens”. Nozīmīgākā un apjomīgākā Varakļānos ir Svētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas godam celtā Romas katoļu baznīca, Sv. Viktora kapela izceļas ar formu klasisko skaidrību, ar pacēlumu nelielā pakalnā, kas īpaši uzbērts. Būves ir Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi. Baznīcas dārzā atdusas Varakļānu draudzes prāvests, prelāts, baltinavietis Antons Boldāns ( 1930. – 2016.).
Pieredzes apmaiņas braucienā redzētais, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam bija ļoti vērtīgs. Tajā gūtās radošās idejas noderēs darbā.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem 0Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem 1Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem 2Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem 3Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem 4Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem 5Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem 6Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem 7