Mācību ekskursija uz Viļaku

Mācību ekskursija uz Viļaku

17. oktobrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas programmas Vizuāli plastiskā māksla 3.,4. un 5. klases audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Viļakas pilsētu, lai apskatītu 3. Starptautiskā plenēra “Valdis Bušs 2019” gleznu izstādi, Viļakas Valsts robežsardzes pārvaldi, Vientuļu robežkontroles punktu un katoļu baznīcu.
Viļakas Kultūras un radošo industriju centrā jaunie mākslinieki apskatīja 3. Starptautiskā plenēra “Valdis Bušs 2019” gleznu izstādi. Valdis Bušs ( 1924 – 2014) nāk no Viļakas puses Susāju pagasta, tādēļ plenēra galvenā ideja ir mākslinieka piemiņas uzturēšana. Matildi un Gabrielu pārsteidza tas, ka izstādē skatāmi ļoti liela formāta darbi, ka plenērā piedalījās mākslinieki no sešām valstīm – Latvijas, Lielbritānijas, Austrijas, Vācijas, Norvēģijas un Indonēzijas, ka mākslinieks no Indonēzijas Viļakas muzejam uzdāvināja 8 gleznas.
Uz Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldi devāmies tādēļ, ka šogad piedalījāmies konkursā “Manai Robežsardzei – 100”, jo bērni vēlējās redzēt kā strādā robežsargi, kāda ir viņu darba ikdiena. Apskatījām pārvaldes telpas, pamanījām arī savus zīmējumus, vērojām paraugdemonstrējumus, ko sniedza kinologi ar saviem palīgiem — dienesta suņiem. Megija stāsta, ka bija interesanti vērot kā suns meklē viņas pašas paslēpto mantu un atrodot to, noguļas tai blakus. Apmeklējām iespaidīgo Vientuļu robežkontroles punktu, kurš infrastruktūras un tehniskā aprīkojuma ziņā ir modernākais Latvijā. Tas ir pirmais caurlaides punkts, kas parādījās pie Latvijas un Krievijas robežas pēc neatkarības atjaunošanas.
Viļakas katoļu baznīcā mūs sagaidīja prāvests Guntars Skutels. Pateicoties viņam, veiklam ekskursijas vadītājam, iepazinām dievnamu -valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. Rihards Logins saka, ka patika baznīcā īpašā atmosfēra, apgaismojums, tas, ka prāvests pats gaumīgi noformē baznīcu un ļoti aizrautīgi stāsta.
Braucot mājās, kopīgi secinājām, ka ekskursija — izdevusies, ka varam laimīgi atgriezties Baltinavā.

Mācību ekskursija uz Viļaku 0Mācību ekskursija uz Viļaku 1Mācību ekskursija uz Viļaku 2Mācību ekskursija uz Viļaku 3Mācību ekskursija uz Viļaku 4Mācību ekskursija uz Viļaku 5