Semināri tiem, kas darbojas tūrisma jomā

Semināri tiem, kas darbojas tūrisma jomā

15.oktobrī Lazdulejā projekta “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” ietvaros notiks seminārs par tēmu — Pieslēgšanās starptautiskajam velomaršrutu tīklam.

Savukārt 17.oktobrī Rekovas dzirnavās — projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” atklāšanas konference.

Izmantojiet iespēju un piesakieties!


Papildu informācija Pielikumos

Dokuments:
Dokuments: