Tautas muzikantu saiets Baltinavā

Tautas muzikantu saiets Baltinavā

Tautas muzikanti Baltinavā kopā sanāca jau trešo gadu. Šogad ar savu sniegumu dalījās 6 kapelas – Alūksnes kapela, Briežuciema kapela „AMMA”, Medņevas puikas, Lazdukalna kapela, Malnavas kapela un Aizezeres muzikanti no Kokneses. Prieks bija redzēt Aizezeres muzikantu rindās četru paaudžu muzikantus.


Protams neizpalika arī individuālo muzikantu sniegums. Bija sabraukuši 11 muzikanti. Tālākais braucējs bija Nikolajs Zaharovs no Rīgas. Muzikanti no Balviem – Leons Bērziņš un Voldemārs Džigurs, no Rēzeknes – Mārtiņš Jurcinš, no Lazdukalna – Pēteris Jermacāns, Genādijs Rudakovs no Žīguriem, Antons Savickis no Kaunatas, Venārs Dūre no Rugājiem, Vitālijs Plešs no Vectilžas un, protams, mājinieki Aija Keiša un Pēteris Laganovskis no Baltinavas novada.


Paldies visiem muzikantiem un pasākuma apmeklētājiem.

Tautas muzikantu saiets Baltinavā 0Tautas muzikantu saiets Baltinavā 1Tautas muzikantu saiets Baltinavā 2Tautas muzikantu saiets Baltinavā 3Tautas muzikantu saiets Baltinavā 4Tautas muzikantu saiets Baltinavā 5Tautas muzikantu saiets Baltinavā 6Tautas muzikantu saiets Baltinavā 7Tautas muzikantu saiets Baltinavā 8Tautas muzikantu saiets Baltinavā 9Tautas muzikantu saiets Baltinavā 10Tautas muzikantu saiets Baltinavā 11Tautas muzikantu saiets Baltinavā 12Tautas muzikantu saiets Baltinavā 13Tautas muzikantu saiets Baltinavā 14Tautas muzikantu saiets Baltinavā 15Tautas muzikantu saiets Baltinavā 16Tautas muzikantu saiets Baltinavā 17Tautas muzikantu saiets Baltinavā 18Tautas muzikantu saiets Baltinavā 19Tautas muzikantu saiets Baltinavā 20Tautas muzikantu saiets Baltinavā 21Tautas muzikantu saiets Baltinavā 22Tautas muzikantu saiets Baltinavā 23Tautas muzikantu saiets Baltinavā 24Tautas muzikantu saiets Baltinavā 25Tautas muzikantu saiets Baltinavā 26