Baltinavas jaunieši medijpratības nometnē Rēzeknē

Baltinavas jaunieši medijpratības nometnē Rēzeknē

21. un 22. augustā Baltinavas vidusskolas 2 jaunieši – Zane Tabore un Ilmārs Bleidels kopā ar skolotāju Intu Ludboržu Rēzeknē piedalījās medijpratības vasaras nometnē „Eksperts medijpratībā jeb jaunietis jaunietim par medijpratību”. To organizēja Latvijas Kultūras ministrija sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

Kopumā nometnē piedalījās 16 jaunieši un 8 skolotāji no astoņām Latgales vidusskolām – Aglonas vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Baltinavas vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Zilupes vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas. Nometni atklāja KM Mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele.

Divu dienu garumā skolēni piedalījās teorētiskajās nodarbībās, kurās ar savām zināšanām dalījās pārstāvji gan no Latvijas drošāka interneta centra, gan Valmieras Augstskolas, gan no Latgales vēstniecības GORS u.c. Praktiskajās nodarbībās jaunieši varēja pārbaudīt savu prasmi veidot mediju saturu, kritiski vērtēt, analizēt. Interesanta bija arī tikšanās ar Ingaru Gusānu – rokmūziķi ( skatuves vārds Sovvaļnīks), RTA pasniedzēju. Nometnes noslēgumā Baltinavas jaunieši galvenos iespaidus noformulēja šādi: “Galvenais ir domāt, kritiski izvērtēt informāciju”. Ar nometnes laikā iegūtajām zināšanā vēl skolā būs jāiepazīstina gan skolas biedri, gan vecāki, organizējot pasākumu par medijpratības tēmu.


Skolotāja Inta Ludborža

Baltinavas jaunieši medijpratības nometnē Rēzeknē 0Baltinavas jaunieši medijpratības nometnē Rēzeknē 1