Baltinavas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus jaunajam 2019./2020. mācību gadam no 22.08 līdz 29.08. pulksten 10:00- 15:00.
PII programmās :

“Klavierspēle”,

“Akordeona spēle”,

“Vijoļspēle”, “Flautas spēle”,

“Saksofona spēle”,

“Trompetes spēle”, “Eifonija spēle”,

“Tubas spēle”,

«Vizuāli plastiskā māksla».


Kontakttālrunis 26567872, 28353552, 64568831