Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 20.augustā

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde  20.augustā

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 9 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2019. gada 20.augustā plkst. 14.00.


DARBA KĀRTĪBA:


1. Par Baltijas ceļa 30.gadadienu.
2. Par N.Rancāna konkursu izcilākajiem Latgales reģiona skolotājiem.
3. Citi jautājumi.