Sākot ar 19.08.2019 tiks izmaksāts pabalsts bērnu izglītības nodrošināšanai

Sākot ar 19.08.2019 tiks izmaksāts pabalsts bērnu izglītības nodrošināšanai

Sākot ar 19.08.2019 Baltinavas novada domes kasē tiks izmaksāts pabalsts bērnu izglītības nodrošināšanai 10 euro apmērā.
Pabalstu var saņemt Baltinavas novadā deklarētie Baltinavas vidusskolas audzēkņi sākot ar pirmsskolas izglītības grupu (piecgadīgie, sešgadīgie bērni), kā arī bērni, kas mācās speciālajā izglītības iestādē ārpus Baltinavas novada teritorijas.
Sakarā ar Datu aizsardzības regulu, lai saņemtu pabalstu Baltinavas novada Sociālajā dienestā, bērnu vecākiem jāuzraksta iesniegums pabalsta saņemšanai.