Klajā nākusi dzejnieces Venerandas Andžānes dzejas un atmiņu grāmata

Klajā nākusi dzejnieces Venerandas Andžānes dzejas un atmiņu grāmata

Tikko klajā nākusi dzejnieces Venerandas Andžānes dzejas un atmiņu grāmata “Pēdas dzīves grāmatā”. Tajā apkopota dzeja, dzejnieces pašas dzīves gājums, atmiņas, kā arī stāsti par Baltinavas novadu. Grāmatu izdevusi Latgales kultūras centra izdevniecība Rēzeknē. Baltinavietei Venerandai šī ir piektā grāmata. Iepriekš tapušas un izdotas grāmatas “Sadegšana” (1995), “Es braukšu tev līdzi” (2000), “Zvaigznes ēnā” (2006), “Ar basām kājām pa sirdi” (2011).
Baltinavas novada pārstāvji 29.jūlija pēcpusdienā devās uz Šķilbēnu sociālās aprūpes māju, kur pašlaik apmetusies Venerandas kundze, lai sveiktu dzejnieci ar grāmatas klajā nākšanu. Šeit arī notika viesu sirsnīgā tikšanās ar dzejnieci. Mūs sagaidīja laipni pansionāta darbinieki, iemītnieki, un, protams, pati dzejniece. Pie kafijas galda jaukā gaisotnē noritēja ne tikai sarunas un dalīšanās atmiņās, bet arī Venerandas kundzes dzejas lasījumi. Dzejnieci ar ziediem sveica Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas šarmantā vadītāja Līna Barovska, Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns, Baltinavas muzeja vadītāja Antra Keiša, Baltinavas novada bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas vadītāja Marija Bukša, kā arī domes sabiedrisko attiecību speciāliste Silvija Buklovska. Tikšanās noslēgumā dzejniece uzdāvināja viesiem grāmatas ar autogrāfu un teica sirsnīgu paldies visiem, kuri viņu atbalstīja grāmatas tapšanas procesā.
Sakām lielu paldies Venerandas kundzei, kā arī Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītājai Līnai Barovskai un viņas komandai par silto uzņemšanu.


Baltinavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Silvija Buklovska

Klajā nākusi dzejnieces Venerandas Andžānes dzejas un atmiņu grāmata 0Klajā nākusi dzejnieces Venerandas Andžānes dzejas un atmiņu grāmata 1Klajā nākusi dzejnieces Venerandas Andžānes dzejas un atmiņu grāmata 2Klajā nākusi dzejnieces Venerandas Andžānes dzejas un atmiņu grāmata 3Klajā nākusi dzejnieces Venerandas Andžānes dzejas un atmiņu grāmata 4