"Palādas" piedalās Amatierteātru salidojumā Alūksnē

No 19.-21.jūlijam Alūksnē notika 14. Latvijas Amatierteātru salidojums, uz kuru devās arī Baltinavas amatierteātris „Palādas”. Salidojuma tēma bija „Spoguļi”, jo spoguļošana ir unikāla pašizpausmes metode, kas cilvēkam ļauj precīzi izprast savu realitāti un izmainīt to sev vēlamajā virzienā. Teātris ir dzīves spoguļošanas meistarklase. Katrs dalībnieks dabūja sev mazu spogulīti kā piederības zīmi.
19.jūlijs bija „ Iespoguļo!” diena, kad Alūksnē sabrauca visi Latvijas teātri un vakarā bija salidojuma atklāšana Tempļa kalnā pie ezera. Tā bija izrāde uz ūdens un zemes- vikingu laivā un ar plostu ieradās pasākuma vadītāji. Pēc atklāšanas režisori devās saviesīgā izklaides ceļojumā kopā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju bānītī Alūksne- Gulbene. Pārējie tai laikā varēja baudīt izklaides pilsētā, būt kopā Pilssalā, skatīties izgaismotās strūklakas un staigāt pa muzikālo tiltu.
20. jūlijs bija „ Atspoguļo!” diena, jo dažādās pilsētas vietās- kultūras centra zālēs, bibliotēkā, Ceļu daļas zālē, pie muzeja- notika izrādes, tās bija arī Alūksnes novada pagastu kultūras namos. Katrs varēja izvēlēties sev tīkamo izrādi visas dienas garumā vai arī vienkārši uz brīdi atpūsties pie ezera vai izbraucienā pa novadu. Plkst.20.00 sākās visu Latvijas teātru gājiens „ Uzspoguļo!”, kur katrs kolektīvs devās ar savu karogu un izvēlēto vizuālo noformējumu. Visi saplūda Pilssalas estrādē, kur bija „ Stop!” kadrs katram kolektīvam( kopīga fotogrāfija) un vēlāk godēšanas pasākums „… ja reiz satiksi to, sauksi par savējo”, tajā tika pasniegta pirmā Līvijas Akurateres balva, kuru saņēma Ogres teātris. Šajā pasākumā koncertu sniedza Ieva Akuratere, L. Akurateres meita. Un ballītes atkal turpinājās visu nakti…
21.jūlijā bija „ Paspoguļo!” diena, kad pilsētā vēl turpinājās izrādes, bet plkst.16.00 notika pasākuma noslēgums „ Lai spoguļo!”. Te bija pateikšanās un ceļa vārdi.
Šogad salidojumā baltinavieši neuzstājās ar izrādi, bet izbaudīja svētkus, un tie bija brīnišķīgi. Paldies mūsējiem aktieriem, kuri devās šai piedzīvojumā: skatījās izrādes, vārīja plkst. 2.00 nakts kopzupu, dziedāja un spēlēja, uzņēma enerģiju no akmeņiem, uztraukti gaidīja mazas palādiņas ierašanos šai pasaulē!


Baltinavas amatierteātra vadītāja Anita Ločmele

"Palādas" piedalās Amatierteātru salidojumā Alūksnē 0"Palādas" piedalās Amatierteātru salidojumā Alūksnē 1"Palādas" piedalās Amatierteātru salidojumā Alūksnē 2"Palādas" piedalās Amatierteātru salidojumā Alūksnē 3"Palādas" piedalās Amatierteātru salidojumā Alūksnē 4"Palādas" piedalās Amatierteātru salidojumā Alūksnē 5"Palādas" piedalās Amatierteātru salidojumā Alūksnē 6"Palādas" piedalās Amatierteātru salidojumā Alūksnē 7"Palādas" piedalās Amatierteātru salidojumā Alūksnē 8