Baltinavas novada deputāti nosūta valdībai atklāto vēstuli ATR jautājumā

Baltinavas novada deputāti nosūta valdībai atklāto vēstuli ATR jautājumā

18.jūlijā visi Baltinavas novada domes deputāti parakstīja vēstuli “Par administratīvi teritoriālās reformas jautājumu”. Vēstules projektu sagatavoja domes deputāts Imants Slišāns. Vēstules tekstu publicējam, novada iedzīvotāju zināšanai, informatīvajā izdevumā “Baltinavas Vēstis” un novada mājas lapā. Vēstulē lūdzam izvērtēt iespēju otrā līmeņa pašvaldību izveidē un atzīmējam, cik svarīgi ir stiprināt reģionus, austrumu pierobežu. Pats būtiskākais, vēlamies saņemt atbildi no VARAM, kā uzlabosies un kļūs pieejamāki pakalpojumi tieši Baltinavas novada iedzīvotājiem, apvienojot četrus novadus vienā. Līdz šim šādu atbildi tā arī neesam saņēmuši, kaut gan šis jautājums VARAM regulāri dažāda formāta tikšanās tiek uzdots jau no marta mēneša.

Publicējam vēstules saturu, kā arī Pielikumā skenētu vēstuli ar deputātu parakstiem.Baltinavas novada domes deputātu
viedoklis un priekšlikumiBaltinavā, 18.07.2019.
Ministru prezidentam K. Kariņa kungam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
VARAM ministram J. Pūces kungam
Saeimas JKP frakcijas deputātiem

Saeimas KPV LV frakcijas deputātiem

Saeimas frakcijas «Visu Latvijai» — «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» deputātiem
Saeimas frakcijas “Attīstībai/Par!” deputātiem
Saeimas frakcijas “Jaunā Vienotība” deputātiem
Saeimas frakcijas “Saskaņa” deputātiem
Saeimas ZZS frakcijas deputātiem
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģionam

Par administratīvi teritoriālās reformas
jautājumu


2019. gada 20. jūnijā Balvos notika VARAM ministra J. Pūces konsultācijas ar Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu deputātiem par valdības piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk- ATR) modeli. Tiekoties ar ministra kungu, mutiski paudām savus priekšlikumus. Tagad iesniedzam rakstiski Baltinavas novada domes deputātu viedokli un priekšlikumus ATR jautājumā.
Konsultāciju laikā tika prezentēts VARAM sagatavotais materiāls “Pašvaldības profils- apvienotais Balvu novads”. Tajā apkopoti statistikas dati un raksturota esošā situācija Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados, bet nav pamatojuma, kā pievienošana Balvu novadam uzlabos situāciju tieši Baltinavas novadā- kā Baltinavas novadā veicinās uzņēmējdarbību, kā Baltinavas novadā uzlabos ekonomisko situāciju, kā Baltinavas novadā uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā paaugstinās teritorijas attīstības līmeņa indeksu, kā Baltinavas novadā mazinās depopulāciju un uzlabos demogrāfiskos rādītājus. Atgādinām, ka, salīdzinot ar 2009.gadu, valstī lielākais teritorijas attīstības līmeņa indeksa pieaugums ir bijis tieši Baltinavas novadā. Tātad, pirms 10 gadiem izveidojot atsevišķu Baltinavas novadu, novada teritorijas kopējai attīstībai tas devis vairāk plusu nekā mīnusu.
K.Kariņa valdības deklarācijā ir pausts: izvērtēsim otrā līmeņa pašvaldību ieviešanas nepieciešamību. Aicinām neveikt pirmā līmeņa pašvaldību reformu, kamēr nav atbildes, vai būs otrā līmeņa pašvaldības, kādas tās būs, kādas funkcijas tiks pārceltas no pirmā uz otrā līmeņa pašvaldībām. Atbalstām ideju par reģionu stiprināšanu
Lai noskaidrotu Baltinavas novada iedzīvotāju viedokli plānotās ATR jautājumā, no 2019.gada 20.maija līdz 10.jūnijam tika veikta iedzīvotāju aptauja. 94 % aptaujas dalībnieku atbalsta viedokli par Baltinavas novadu kā patstāvīgu administratīvi teritoriālu vienību, tikai 4,1 % atbalsta VARAM piedāvāto Baltinavas novada pievienošanu Balvu novadam, 1,9 % ir par kādu citu variantu. K. Kariņa valdības deklarācijā ir definēts, ka vietējo pašvaldību reforma tiks īstenota, stimulējot tālāku demokratizāciju, samazinot varas koncentrāciju un vairojot vietējās sabiedrības regulāru līdzdalību. Baltinavas novada iedzīvotāji ir izrādījuši savu pilsonisko līdzdalību un demokrātiskā ceļā pauduši savu viedokli. Rosinām, īstenojot pirmā līmeņa pašvaldību reformu (ATR), neveikt pašvaldību piespiedu pievienošanu vai apvienošanu, ignorējot pašvaldības iedzīvotāju vairākuma viedokli.
Aicinām, domājot par austrumu pierobežas apdzīvotības saglabāšanu no valsts drošības viedokļa, Eiropas Savienības austrumu pierobežas teritorijās izdarīt atkāpi no novadu veidošanas kvantitatīvajiem (iedzīvotāju skaita) kritērijiem vai piemērot atsevišķus kritērijus pierobežas novadiem pie ES ārējās sauszemes robežas.

Ceram, ka VARAM organizētās konsultācijas ar vietējo pašvaldību deputātiem, kas notiek saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartu, nav tikai formalitāte, bet ir reāls dialogs, un konsultācijās paustie priekšlikumi tiks ņemti vērā.


Ar cieņu,
Baltinavas novada domes deputāti:

Sarmīte Tabore

Imants Slišāns

Inese Siliņa
Guntars Bartkevičs

Inta Vilkaste
Antra Keiša

Velta Mītke
Lilita Kūkoja

Marija Skaba

Baltinavas novada deputāti nosūta valdībai atklāto vēstuli ATR jautājumā 0Baltinavas novada deputāti nosūta valdībai atklāto vēstuli ATR jautājumā 1