Ārkārtas domes sēde 18.jūlijā

Ārkārtas domes sēde 18.jūlijā

Baltinavas novada domes ārkārtas sēde nr.11 notiks 2019.gada 18.jūlijā, plkst.10:45, Kāsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.).


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”.