Finanšu komitejas sēde 18.jūlijā

Finanšu komitejas sēde 18.jūlijā

Finanšu komitejas sēde Nr.9. notiks 2019.gada 18.jūlijā plkst. 11:00 Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.).


Darba kārtība:


1. Par Baltinavas novada pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi 1.pusgadā
2. Par budžeta grozījumiem iestāžu/struktūrvienību budžetos
3. Par inventāra sadali no Kistīgās internātpamatskolas ēkas
4. Par biznesa idejas “Mana biznesa ideja Baltinavā” iesniegto ideju vērtēšanas komisijas rezultātu izskatīšanu
5. Par Baltinavas vidusskolas ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksas izsaktīšanu
6. Citi jautājumi