Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 16.jūlijā

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 16.jūlijā

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 8 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.) 2019. gada 16.jūlijā plkst. 15.00.


DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Eiropas Mobilitātes nedēļu 2019.
2. Par Eiroreģiona “Pleskava – Livonija” dienu 2019.
3. Par atbalstu remigrācijas aktivitāšu īstenošanai.
4. Par Lāpu skrējiena pasākumu.
5. Citi jautājumi.