​V Starptautiskais tautu deju festivāla izskaņas koncerts Baltinavā.

​V Starptautiskais tautu deju festivāla izskaņas koncerts Baltinavā.

V Starptautiskais tautu deju festivāla izskaņas koncerts Baltinavā.


30.jūnijā Baltinavas muižas parkā izskanēja V Starptautiskā tautu deju festivāla izskaņas koncerts “Deja vieno, deja priecē”.

Izskaņas koncertā piedalījās Baltinavas novada Jauniešu deju kolektīvs “Kust i kust”(vadītāja Irēna Kaša),Baltinavas deju kopa “Gaspaža” (vadītāja Irēna Kaša), Litenes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ratenieki”, Briežuciema deju kopa “Pāris” (vadītāja Skaidrīte Pakalniete), tautas deju ansamblis „Līksme” no Daugavpils (vadītāja Aija Daugele).


Tālākie festivāla viesi, — deju kopa „Rappivoo” no Igaunijas (vadītājs Urmo Hajdaks), Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopa „Zavaļinka” un deju kopa „Aiša” no Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala (vadītāja Ludmila Hafizova).


Koncerta dalībniekiem rīta pusē bija iespēja iepazīties ar Baltinavas Romas katoļu baznīcu un zemnieku saimniecību “Amatnieki”, kuru viemīlīgi izrādīja Guntars Bartkevičs. Festivāla iesākumā gan dalībnieki, gan skatītāji varēja ieaust savu dzīpariņu Ivetas Gabrānes darinātajā segā, kā arī iegādāties Baltinavas novada mājražotāju un amatnieku produkciju, ko piedāvāja Aija Keiša un Valentīna Dauskte, un kopā muzicēt ar tautas muzikanti Aiju Keišu.


Koncerta vadītāji Dace Logina un Edurads Buravecs, uzrunājot skatītājus latviešu un krievu valodās patīkami pāsteidza viesus.


Baltinavas novada domes priekšsēdētāja savā uzrunā izteica gandaījumu par doto iepēju – baudīt festivāla izskaņas koncertu Baltinavā. Atzīmēja, cik svarīgi ir sadarboties, lai iepazītu tautas tradīcijas un dvēsli caur deju. Deja ir īpaša ar dejas valodu, nav jāzina pasaules 3000 valodas, lai to saprastu. Deja cilvēci ir pavadījusi no cilvēces pimsākumiem, ar dejas palīdzību cilvēks izteica gan savas bēdas, gan savus piekus, gan lūdza labvēlību Saulei, Vējam, Zemei. Piekšsēdētāja pateicās visiem kolektīviem it īpaši ciemiņiem no Igaunijas un Krievijas Federācijas.


Uzunāja klātesošos arī Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš atzīmēja, ka festivāls “Eima, eima” norit tīs dienas – piektdien, Viļakas novadā Borisovā, sestdien, Balvos Balvu estrādē un šodien izskaņas koncets notiek Baltinavā, novēlēja kolektīvu dalībniekiem un skatītājiem izbaudīt skaisto dejas pasauli.


Koncertu atklāja Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža.


Skatītāji, koncerta gaitā izbaudīja latviešu tautas deju daudzveidību deju kolektīvu priekšnesumos no Latvijas, Igaunijas tautas deju, kas pēc sava rakstura un būtības ļoti līdzīga latviešu tautas dejai. Krievu tautas deja, ko izpildīja ģimenes deju kopa “Zavaļinka” parādīja krievu tautas dvēseliskumu. Deju kopa „Aiša” no Krievijas savā repertuārā bija iekļāvušas romu un austrumu dejas, kas pēc temperamenta un mentalitātes būtiski atšķiras no latviešu, igauņu un kievu tautas dejām. Romu un austrumu dejām piemīt kaut kas eksotisks un valdzinošs, un atklāj tieši sievietes sūtību uz Zemes.


Koncerta noslēgumā Baltinavas novada dome pateicās dalībniekiem, visi kopīgi varēja nobaudīt saimnieču sagatavoto gardo zupu.


Baltinavas novada dome izsaka pateicību, lai festivāls “Eima, eima” notiktu -


Paldies Irēnai Kašai un Intai Kakopai par ieguldīto darbu festivāla organizēšanā!
Paldies Lilitai Kūkojai un Sarmai Sutugovai par skatuves noformēšanu!
Paldies pasākuma vadītājiem Dacei Loginai un Eduardam Buravecam!
Paldies Agim Mežalam par visu jautājumu sakārtošanu!
Paldies Imantam Slišānam par ciemiņu sagaidīšanu!
Paldies Guntaram Bartkevičam par uzņemšanu saimniecībā!
Paldies Gatim Siliņam par apskaņošanu!
Paldies Valentīnai Daukstei un Aijai Keišai par tirdziņu!
Paldies Ivetai Gabrānei par aušanas meistarklasi!
Paldies saimniecēm Inesei Vilkaste un Ainai Grigorjevai par gardo, jo gardo zupu!
Paldies visiem palīgiem, atbalstītājiem un skatītājiem, kuri atbalstīja un izdzīvoja katru deju!


Gribas visiem novēlēt – uz tikšanos nākamjā VI Staptaustiskajā tautu deju festivālā un
protams Baltinavā!


Baltinavas novada domes vārdā, domes priekšsēdētājaSarmīte Tabore

​V Starptautiskais tautu deju festivāla izskaņas koncerts Baltinavā. 0​V Starptautiskais tautu deju festivāla izskaņas koncerts Baltinavā. 1​V Starptautiskais tautu deju festivāla izskaņas koncerts Baltinavā. 2​V Starptautiskais tautu deju festivāla izskaņas koncerts Baltinavā. 3