V Starptautiskais tautu deju festivāls Balvos.

V Starptautiskais tautu deju festivāls Balvos.

V Starptautiskais tautu deju festivāls Balvos.


29.jūnijā Baltinavas novada Jauniešu deju kolektīvs “Kust i kust” (vadītāja Irēna Kaša) piedalījās V Starptautiskajā tautu deju festivāla “Eima, eima” lielkoncertā „Līgosim Pēterdienu!” Balvu pilsētas estrādē. Pirms festivāla dalībnieku svētku gājienā piedalījās Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore un Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Svētku gājienu pavadīja pūtēju orķestris “Balvi”(vadītājs Egons Salmanis) un protams koncerta dalībnieki — Baltinavas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Kust i kust”, vadītāja Irēna Kaša, Rugāju Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rugāji”, vadītāja Lucija Bukša, un senioru deju kopa „Ezerrieksts”, vadītāja Inta Sleža, Viļakas pilsētas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Bitīt` matos”, vadītāja Diāna Astreiko, un Viļakas pilsētas kultūras nama deju kopa „Dēka”, vadītāja Akvilina Jevstigņejeva, Balvu Kultūras un atpūtas centra jauniešu deju kolektīvs „Rika” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nebēda”, abu kolektīvu vadītājs un festivāla „Eima, eima!” mākslinieciskais vadītājs Agris Veismanis, Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kolektīvs „Luste”, vadītāja Inta Sleža, Kubulu pagasta kultūras nama deju kolektīvs “Cielaviņa” un deju kopa “Kubuliņš”, abu kolektīvu vadītāja Zita Kravale, Vectilžas Sporta un atpūtas centra deju kopa “Vectilža”, vadītāja Kristīne Jermacāne, Vīksnas pagasta tautas nama vidējās paaudzes deju kopa “Piesitiens”, vadītāja Gunta Grāmatiņa. Kā arī festivāla viesi, — deju kopa „Rappivoo” no Igaunijas, vadītājs Urmo Hajdaks, Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopa „Zavaļinka” un deju kopa „Aiša” no Krievijas, vadītāja Ludmila Hafizova, senioru deju kolektīvs „Ziemeļblāzma” no Rīgas, vadītāja Gundega Prancāne, tautas deju ansamblis „Līksme” no Daugavpils, vadītāja Aija Daugele un Gulbenes 2.vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Dace Freimane. Lielkoncerta laikā bija iespēja iepazīties ne tikai ar mūsu latviešu tautu dejām, bet arī ar igauņu, kievu un baudīt kolorīto romu un austrumu deju! Mēs, protams, ļoti lepojāmies ar sava kolektīva “Kust i kust” uzstāšanos. 30.jūnijā festivāla izsakņas koncerts notika Baltinavas muižas parka estrādē.


Baltinavas novada dome
V Starptautiskais tautu deju festivāls Balvos. 0V Starptautiskais tautu deju festivāls Balvos. 1V Starptautiskais tautu deju festivāls Balvos. 2V Starptautiskais tautu deju festivāls Balvos. 3