Izveido savu lietussargu par godu novada desmitgadei!

Izveido savu lietussargu par godu novada desmitgadei!

Gatavojoties Novada dienai 10.augustā aicnām pievienoties Baltinavas novada svētku rotas jeb lietussarga (vai saulessarga) izveidošanā pie savas dzīves vai darba vietas. veidosim novada 10-gades rotu kopā!