Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem gandrīz 800 programmās


Pirmdien, 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu
pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad
piedāvāto programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis teju
divkārt, un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz
800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām
notiek līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē
www.macibaspieaugusajiem.lv.


Plašākas mācību iespējas
Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski
palielinājies mācību klāsts un daudzveidība. Mācības 12 tautsaimniecības
nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes visā Latvijā. Pirmoreiz mācību klāstā ir
arī 29 dažādu profesionālās izglītības moduļu apguve, kas nepieciešami
profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Šajā kārtā piedāvājumā ir arī
sadarbībā ar profesionālās izglītības
iestādēm un uzņēmējiem izstrādātas mācības 8 mūžizglītības kompetencēs.


Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās
norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv
autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs
nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klātienē.


Mācībām var pieteikties strādājoši un
pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam,
tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības,
un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros
var vienu reizi.


Mācību piedāvājums top sadarbībā ar darba devējiem
“Mērķtiecīga un plānota pieaugušo
izglītība ir viens no risinājumiem darba tirgus izaicinājumiem, tāpēc mācību
saraksts katrā kārtā top, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas un Labklājības
ministrijas darba tirgus prognozes un darba devēju ieteikumus, lai mazinātu kvalificētu darba roku trūkumu un darbaspēka
novecošanos valsts ekonomikai svarīgās nozarēs. Projekta līdzšinējās trijās
kārtās mācībās iesaistījušies jau 17 tūkstoši strādājošo,” akcentē VIAA
direktore Dita Traidās.


Lai motivētu strādājošos mācīties,
projektā lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt
iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba
devējs. Neformālajās izglītības programmās, kas ir visīsākās mācības projektā,
iedzīvotāja līdzmaksājuma apmērs ir vidēji 36 eiro, savukārt garākās izglītības
programmās, kurās var iegūt profesiju, tas var būt arī vairāki simti eiro.


Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības
ir bez maksas, un šīs iedzīvotāju grupas var saņemt atbalstu arī reģionālajai
mobilitātei — transporta izmaksu kompensāciju, ja šādi izdevumi radušies mācību
laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai
surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.
Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams
informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties
mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem 82
VIAA sadarbības pašvaldībās. Mācību pieteikumu var noformēt arī klātienē VIAA,
iepriekš piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Savukārt 28
Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju.


Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir
publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.


12 tūkstoši mācības jau pabeiguši
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā
noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 17
000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 12 000 izglītošanos jau pabeiguši. 32%
visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, savukārt 20% — vecumā virs 50
gadiem. 31% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 69% dzīvo ārpus
galvaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2022. gadam plānots iesaistīt 36 tūkstošus
nodarbināto.


ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba
produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds
un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Dokuments: