Finanšu komitejas sēde 17.jūnijā

Finanšu komitejas sēde 17.jūnijā

Finanšu komitejas sēde Nr.8. notiks 2019.gada 17.jūnijā plkst. 10:00 Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.).


Darba kārtība
1. Par papildus finansējuma piešķiršanas iespējām pabalsta bērnu izglītības nodrošināšanai
2. Par dalību VKKF projektā “Kamermūzikas koncerts “Garām slīdošie mirkļi”
3. Par dalību VKKF projektā “VKKF mūža stipendiātes, tautas muzikantes L. K. cīteres restaurācija”
4. Par dalību Latgales reģiona attīstības aģentūras projektā “Taures skan Baltinavā”
5. Par finansējuma piešķiršanas iespējām Latgales kultūras centra izdevniecībai V. A. grāmatas “Pēdas dzīves grāmatā” izdošanai
6. Par finansiāla atbalsta iespējām biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienība”politiski represēto personu salidojumam
7. Citi jautājumi