Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 17.jūnijā

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 17.jūnijā

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 7 notiks 2019. gada 17. jūnijā plkst. 9.30, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, sēžu zālē ( 2.st.).


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pasākumiem Baltinavas novadā.
2. Citi jautājumi.