Baltinavas vidusskolai tapusi sava mājaslapa

Baltinavas vidusskolai tapusi sava mājaslapa

29.maijā pēc 5.mācību stundas Baltinavas vidusskolas datorklasē programmēšanas pulciņa dalībnieki aicina uz Baltinavas vidusskolas mājaslapas atvēršanas pasākumu.