Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 16.maijā

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 16.maijā

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 6 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, sēžu zālē ( 2.st.) 2019. gada 16. maijā plkst. 9.00.


DARBA KĀRTĪBA
1. Par Latvijas Nacionālā kultūras centra semināru.
2. Par Starptautisko tautu deju festivālu “Eima, eima.”
3. Par pasākumu “Izgaismo Latviju.”
4. Par Līgo dienas pasākumu.
5. Par Novada dienu.
6. Par Lāpu skrējiena pasākumu.
7. Par olimpiāžu un konkursu uzvarētāju apbalvošanu.
8. Citi jautājumi.