Izsludināts projektu konkurss uzņēmējdarbības projektiem

Izsludināts projektu konkurss uzņēmējdarbības projektiem

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.


Ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, tās mērķiem un rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva lēmuma saņemšanai var iepazīties Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.balvi.partneribas.lv, kontaktpersonas: Stratēģijas vadītāja Ilona DŽIGURE, mobilais tālrunis:29134410, stratēģijas administratīvā vadītāja asistents Ieva LEIŠAVNIECE, mobilais tālrunis.:26325293, e-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com


Detalizēta infomācija Pielikumos

Izsludināts projektu konkurss uzņēmējdarbības projektiem 0