Tradicionālās muzicēšanas konkursa finālā Rīgā baltinavieši iegūst 1.pakāpi

Tradicionālās muzicēšanas konkursa finālā Rīgā  baltinavieši iegūst 1.pakāpi

Sestdien 27 aprīlī Rīgas Tehnisko universitāti pieskandināja bērni un jaunieši no visas Latvijas. Te notika Valsts izglītības satura centra rīkotais tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte 2019” fināls, tradicionālo deju konkurss “Vedam danci 2019” fināls, kā arī tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu kāda bija 2019” fināls.

Muzicēšanas prasmes tradicionālā manierē rādija arī baltinavieši. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kapela, vadītāja Liene Logina, atskaņoja latgaliešu tautas dziesmu “Tymsa, tymsa tei naksneņa” un Andreja Rancāna repertuāra Trokū polku.
Kapelas priekšnesums tika novērtēts ar I pakāpes Diplomu.
Paldies skolotājai Lienei Loginai (vijole), Viktorijai Kokorevičai ( klabeklis,), Renātei Ločmelei (akordeons), Annijai Antonovai ( cītars), Dagnijai Antonovai ( tamburīns), Samantai Juhmanei ( vijole), Domenikam Slišānam (vijole), Elvim Circenim (vijole), Oļegam Putniņam (bungas).